Simundervisning

Högevalls simskolegrupper

Babylek -  (3-18 månader) Här tränar förälder och barn vattenvana tillsammas med målet att om barnet trillar i vattnet, skall han/hon kunna ta sig upp till ytan, hitta flytläget och sedan kunna ta sig in till närmaste kant.

Vattenlek - (1,5-4 år) Tar sin utgångspunkt i babylek och är en fortsättningskurs för de barn som är över 1,5 år. Föräldern är med barnet i vattnet.

Krabban 1 - ( 4-6 år) Här tränas vattenvana genom både lek och övningar på grunt och djupt vatten tillsammans med medföljande vuxen. Målet med Krabban är att barnet utan hjälpmedel kan falla i (för barnet) djupt vatten, vända runt och hitta flytläget på rygg. Kursen har inga förkunskapskrav.

Krabban 2 - (från 6 år)  I denna kurs tränas vattenvana genom både lek och övningar på grunt och djupt vatten, utan medföljande vuxen. Målet med Krabban är att barnet utan hjälpmedel kan falla i (för barnet) djupt vatten, vända runt och hitta flytläget på rygg.  Kursen har inga förkunskapskrav.

Grodan (från 6 år) - Fortsättningskurs för barn som gått Krabban eller har motsvarande kunskaper. Förkunskapskrav för Grodan är att barnet kan doppa huvudet i vatten, bubbla, hoppa från kant och att glida med ansiktet i vattnet. I Grodan fördjupas vattenvanan och vi börjar träna bröstsim och livräddningsryggsim. Målet med Grodan är att barnet kan hoppa från kant på djupt vatten och att simma 10 meter bröstsim och 10 meter livräddningsryggsim på djupt vatten.

Sälen (från 6 år) - Fortsättningskurs för barn som gått Grodan eller har motsvarande kunskaper. Förkunskapskravet för Sälen är att barnet kan hoppa från kant på djupt vatten och att simma 10 meter bröstsim och 10 meter livräddningsryggsim på djupt vatten. I Sälen lär sig barnet att simma längre sträckor och även en del livräddning. Målet med Sälen är att barnet kan simma 25 meter bröstsim och 25 meter livräddningsryggsim på djupt vatten.

Simborgaren (från 6 år) - Fortsättningskurs för barn som har gått Sälen eller har motsvarande kunskaper. Förkunskapskrav för Simborgaren är att barnet kan simma 25 meter bröstsim och 25 meter livräddningsryggsim på djupt vatten. I denna kurs tränar barnet för simkunnighet. Målet med Simborgaren är att barnet ska klara att simma 150 meter bröstsim och 50 meter livräddningsryggsim samt klara kriterierna för Simborgarmärket (200 meter valfritt simsätt). I Simborgaren lär sig barnet även mer om livräddning och bogsering.

Vuxensim nybörjare - Detta är en kurs för dig som är vuxen och som vill lära dig att simma. Du behöver inga förkunskaper för att delta i denna kurs och målet är att du ska lära dig vattenvana, såsom att doppa huvudet, hoppa från kant samt att känna dig trygg i vattnet. Du lär dig även att simma bröstsim och livräddningsryggsim.

Är du osäker på vilken grupp du ska anmäla ditt barn till kan du kontakta personal som kan hjälpa dig att hitta rätt grupp.


Faktaansvarig: Högevall  
Ändrad: 2018-02-09