Simundervisning

Högevalls simskolegrupper

Babylek -  (3-18 månader) Här tränar förälder och barn vattenvana tillsammas med målet att om barnet trillar i vattnet, skall han/hon kunna ta sig upp till ytan, hitta flytläget och sedan kunna ta sig in till närmaste kant.

Vattenlek - (1,5-4 år) Tar sin utgångspunkt i babylek och är en fortsättningskurs för de barn som är över 1,5 år. Föräldern är med barnet i vattnet.

Krabban - vattenvana för barn 4-6 år. Här tränas vattenvana både på grunt och djupt vatten med och utan föräldrar i bassängen, samt börjar träna bröstsims bentag. Två nivåer - Krabban I för barn 4-5 år med en förälder i vattnet. Krabban II för barn från 6 år och utan förälder i vattnet.

Grodan (från 6 år) - fortsättningskurs för dig som gått Krabban. Vi börjar träna bröstsim och ryggsim.

Sälen (från 6 år) - fortsättning på Grodan där huvudelen av träningen ligger på att simma bröstsim och ryggsim längre sträckor.

Simborgaren (från 6 år) - där all träning sker i vår träningsbassäng.

Vuxensim nybörjare - en simkurs för dig som är vuxen där inte behöver några förkunskaper utan under kursen lär du dig simma bröstsim och ryggsim samt lär dig doppa huvudet och hoppa/dyka från kanten.


 


Faktaansvarig: Högevall  
Ändrad: 2017-09-08