Alla betalar entré

Alla som vill komma in på Högevallsbadet måste betala entré. Av säkerhetsskäl har vi har ett maxantal gäster vi kan ta in i vår anläggning på samma gång. Det spelar alltså ingen roll hur stor eller liten del av vår anläggning man planerar att utnyttja vid sitt besök, eller om man bara tänkt vara med och exempelvis passa sitt barn, för att komma in behöver man betala entréavgift. Barn under 2 år går dock in gratis hos oss.

 

Det här gäller för ditt 6 eller 12-månadersband

*Du som har ett årsband eller sexmånadersband på Högevall får utan extra kostnad tillgång till vår guldavdelning - varmpool, våtbastu och djungelbad - klockan 06:30-11.00 på måndag, tisdag och torsdag under perioden 16 augusti – 31 maj, undantaget skollov och röda dagar.
*Du betalar endast vårt tilläggspris för att komma in på äventyret när det är öppet
* Ditt band gäller också för inträde till alla Lunds kommuns friluftsbad under den period de är öppna. För att få tillträde till baden behöver man hämta ut ett sommarkort från receptionen på Högevall.
*Banden är personliga
*En depositionsavgift på 120 kr tillkommer när du köper ditt band
*Förlorat band ersätts mot en ny avgift på 120 kr

varmpool
Tillgång till varmpoolen under guldkantstiderna ingår i ditt årsband/sexmånadersband på Högevall.

Priser

Äventyrsbad

       

Motionssimning
  EngångsRöd avgång*Klippkort 10 ggr   Engångs Klippkort 10 ggr 6 månader 12 månader
Barn och ungdom
3-18 år
80 kr 35 kr 640 kr
+ 120 kr depositionsavgift
Kortet är opersonligt och gäller i 1 år från inköpstillfället.
  35 kr

280 kr
+ 120 kr depositionsavgift
Kortet är opersonligt och gäller i 1 år från inköpstillfället.

700 kr
+ 120 kr
depositionsavgift

1000 kr
+ 120 kr depositionsavgift

Vuxen
19 år och uppåt
110 kr 60 kr

880 kr
+ 120 kr depositionsavgift

Kortet är opersonligt och gäller i 1 år från inköpstillfället

  60 kr

480 kr
+ 120 kr depositionsavgift
Kortet är opersonligt och gäller i 1 år från inköpstillfället.

1200 kr
+ 120 kr depositionsavgift

1900 kr 
+
120 kr depositionsavgift

EnOch
Vår biljett för 1 vuxen och 2 barn/ungdomar.
Tillkommande barn och/eller vuxna betalar ordinarie engångsavgift.
200 kr              

DuO
Vår biljett för 2 vuxna och 2 barn/ungdomar.
Tillkommande barn och/eller vuxna betalar ordinarie engångsavgift.

300 kr              
Mellanköp vuxen
Pris för dig som har 12- eller 6månadersband för motionssimning på Högevall.
50 kr              
Mellanköp barn och ungdom
Pris för dig som har 12- eller 6månadersband för motionssimning på Högevall.
45 kr              

 

När man löser entré till äventyrsbadet ingår tillträde till våra motionssimbassänger, inom öppettiderna för motionssimning och i den mån bassängerna inte är bokade. För att utnyttja Actics gym krävs särskilt medlemsskap/engångsbiljett (se mer om Actic på http://www.actic.se/)

Barn 0-2 år går in gratis på badet. Från och med 3-årsdagen gäller taxa för barn och ungdom. Från och med 19-årsdagen gäller vuxenpriser. Allt enligt fastställda taxor i Lunds kommun.  

* Röd avgång, måndag, tisdag torsdag och fredag kl. 11.00 - 16.00 under skolterminer, gäller ej under skollov.
Tiden 16:00 gäller för köp av biljett och inpassering genom grindarna. Vi kan ha kö till äventyrsbadet, så kom i god tid för att vara säker på att få köpt ditt inträde innan klockan 16:00. Det är tidpunkten då du köper inträdet och passerar genom grindarna som räknas, inte då du anländer till Högevall.

Deposition tillkommer med 120 kr på våra klippkort, 6- månders och 12-månadersarmband. Armbandet är en värdehandling som du ansvarar för tills dess att du återlämnat det i receptionen.  

Med reservation för eventuella ändringar.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-06-22