Viktig information om simskolan på Högevall

På grund av tekniska problem med vår kombi- och undervisningsbassäng kan vi inte starta våra simskolor under vecka 2. Högevalls förhoppning är att skjuta fram våra simskolor. Nedan följer information om vad som gäller för respektive simskola:

Krabban, Grodan, Sälen eller Vuxensim

Högevalls förhoppning är att skjuta fram simskolestarten till vecka 6 för att kunna hålla alla 16 lektionstillfällen. Om detta inte är möjligt har vi chans att förkorta simskolan till minst 10 lektionstillfällen med start senast vecka 11. Startar simskolan under vecka 6-11 får ni kompensation för de uteblivna lektionstillfällena.

Babylek och vattenlek:

När det gäller babylek och vattenlek så är det Högevalls förhoppning att skjuta fram kursstarten till senast vecka 6. Detta gör vi för att ha möjlighet att hålla 8 lektionstillfällen under 2 perioder denna termin.

Simborgaren:

Simborgaren som har lektioner i 50-metersbassängen och påverkas inte av det tekniska problemet av undervisningsbassängerna. Kursen startar som vanligt under vecka 2 och avslutas vecka 19.

 

Vi hoppas på att kunna komma igång med simskolorna så snart som möjligt och återkommer med information så fort vi vet mer.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-01-09