Kalas på Högevall

Privatpersoner kan inte boka Högevall, men det går fint att komma hit ändå.

För att fira kalas på Högevall utan att boka kan man besöka äventyret som en vanlig besökare. Då  betalar man entré enligt vanlig taxa och vill man så kan man ta med egen fika. 

Tänk på att vi ofta har många besökare hos oss på helgerna och vår rekommendation är att man kommer tidigt när vi öppnar, för att försöka undvika köer.

Vi vill också gärna ta tillfället i akt att påminna om att barn som är under 12 år endast får vistas i badande och betalande vuxens sällskap. Vi rekommenderar att man som vuxen har max 3 barn att se efter, och att man alltid är på gripavstånd ifrån barnen. Läs gärna mer om våra regler på vår sida "så funkar det".  

Varmt välkomna!

Boka Högevall

Föreningar och företag kan boka både motionsbassänger och vårt äventyrsbad för olika aktiviteter. Är din förening också intresserad av att ha verksamhet på Högevall? Kontakta oss på bokninghogevall@lund.se.

Till äventyrsbadet gäller följande priser:

  Äventyrets öppettider      Röd avgång       Pris röd avgång      Ordinarie pris      
Måndag        11-20 11-16 Vuxen  60 kr  Vuxen 110 kr
Tisdag       11-20 11-16 Barn från 3 år 35 kr  Barn från 3 år 80 kr
Onsdag       STÄNGT STÄNGT    EnOch 200 kr
Torsdag       11-20 11-16    DUO 300 kr
Fredag       11-20 11-16    
Lördag        9-18      
Söndag        9-18      

 

Till motionssimmet gäller följande priser:

  Motionssimmets öppettider     Pris            
Måndag        06.30-20 Vuxen 60 kr    
Tisdag       06.30-20 Barn 35 kr    
Onsdag       12-20      
Torsdag       06.30-19      
Fredag       06.30-19      
Lördag        8-15      
Söndag        8-15      

 
En lärare/ledare fritt per fem barn om skolan eller instutionen kommer från Lunds kommun. Detta gäller endast motionssim. 


Entréavgift per person. 
Priser för banhyror med mera bestäms av Kommunfullmäktige och taxorna hittas på www.lund.se.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-11-29

Bada säkert på Högevall

Tänk på att du som förälder, enligt föräldrabalken, alltid är ansvarig för ditt barns säkerhet. Våra badvärdar finns på plats för att ge information, stöd och råd. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt, inte ens för en kort sekund. Ett barn drunknar snabb - och ljudlöst. Barn under 12 år får inte gå in utan vuxen (över 18 år) badande och betalande i sällskap. Barnen bör vara på gripavstånd hela tiden, och vår rekommendation är att man som vuxen inte ansvarar för mer än 3 barn.

Åldersgräns

För att få bada själv på Högevall ska man vara 12 år och simkunnig. Barn under 12 år badar endast i badande och betalande vuxens (över 18 år) sällskap. Föräldrarna ansvarar alltid för sina barns säkerhet. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt!